Δασμολογητέα αξία ευπαθών εμπορευμάτων - Οκτώβριος 2016

Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:

■ το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

■ το άρθρο 142 παράγραφος 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,

σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 21.10.2016 έως και 03.11.2016. Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόδονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίδονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει.

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίδονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόδεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 74 παράγραφος 2γ του Καν.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

7Ν5ΡΗ-ΒΛ4

24.10.2016

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Κατάλογος εμπορευμάτων Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής

Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα.

Κωδικός ΣΟ(TARIC) Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)
0701 90 50 Πατάτες πρώιμες 01/01 - 30/06 -
0703 10 19 Κρεμμύδια 01/01 - 31/12 -
0703 20 00 Σκόρδα 01/01 - 31/12 256,53
0708 20 00 Φασόλια 01/01 - 31/12 203,01
0709 20 00 10 Σπαράγγια: - πράσινα 01/01 - 31/12 716,96
0709 20 00 90 Σπαράγγια: - άλλα 01/01 - 31/12 507,05
0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 01/01 - 31/12 222,91
0714 20 10 Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση 01/01 - 31/12 89,49
0804 30 00 90 Ανανάδες 01/01 - 31/12 68,73
0804 40 00 10 Αχλάδια της ποικιλίας avocats 01/01 - 31/12 300,22
0805 10 20 Πορτοκάλια γλυκά 01/06 - 30/11 85,89
0805 20 10 05 Κλημεντίνες (clementines) 01/03 - 31/10 136,91
0805 20 30 05 Monreales και Satsumas 01/03 - 31/10 -
0805 20 50 07 0805 20 50 37 Μανταρίνια και Wilkings 01/03 - 31/10 114,36
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 Tangerines και άλλα 01/03 - 31/10 126,40
0805 40 00 11 0805 40 00 31 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ: - λευκά 01/01 - 31/12 70,70
0805 40 00 19 0805 40 00 39 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ: - ροδόχροα 01/01 - 31/12 77,21
0805 50 90 11 0805 50 90 19 Γλυκολέμονα(citrus aurantifolia, citrus latifolia) 01/01 - 31/12 112,04
0806 10 10 Επιτραπέζια σταφύλια 21/11 - 20/07 -
0807 11 00 Καρπούζια 01/01 - 31/12 82,51
0807 19 00 50 Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can- talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 01/01 - 31/12 83,97
0807 19 00 90 Άλλα πεπόνια 01/01 - 31/12 117,88
Κωδικός ΣΟ(TARIC) Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)
0808 30 90 10

Αχλάδια:

- Nashi (Pyrus pyrifolia)

- Ya (Pyrus bretscheideri)

01/05 - 30/06 -
0808 30 90 90 Αχλάδια: - άλλα 01/05 - 30/06 -
0809 10 00 Βερίκοκα

01/01 - 30/05 και

01/08 - 31/12

-
0809 30 10 Νεκταρίνια

01/01 - 10/06 και

01/10 - 31/12

-
0809 30 90 Ροδάκινα

01/01 - 10/06 και

01/10 - 31/12

-
0809 40 05 Δαμάσκηνα 01/10 - 10/06 -
0810 10 00 Φράουλες 01/01 - 31/12 -
0810 20 10 Σμέουρα 01/01 - 31/12 -
0810 50 00 Ακτινίδια (κίουι) 01/01 - 31/12 112,95

------------------------------

Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.04.2006 Δ.Υ.Ο.Ο

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:

■ το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,

■ το άρθρο 142 παράγραφος 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,

σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 07.10.2016 έως και 20.10.2016. Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόδονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίδονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει.

Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίδονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόδεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 74 παράγραφος 2γ του Καν.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

6ΗΘΥΗ-5Ο0

10.10.2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ. ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Κατάλογος εμπορευμάτων Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής.

Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Τελωνειακού Κώδικα.

Κωδικός ΣΟ(TARIC) Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)
0701 90 50 Πατάτες πρώιμες 01/01 - 30/06 -
0703 10 19 Κρεμμύδια 01/01 - 31/12 13,11
0703 20 00 Σκόρδα 01/01 - 31/12 254,84
0708 20 00 Φασόλια 01/01 - 31/12 218,49
0709 20 00 10 Σπαράγγια: - πράσινα 01/01 - 31/12 675,52
0709 20 00 90 Σπαράγγια: - άλλα 01/01 - 31/12 493,45
0709 60 10 Γλυκοπιπεριές 01/01 - 31/12 225,13
0714 20 10 Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση 01/01 - 31/12 64,47
0804 30 00 90 Ανανάδες 01/01 - 31/12 92,76
0804 40 00 10 Αχλάδια της ποικιλίας avocats 01/01 - 31/12 349,60
0805 10 20 Πορτοκάλια γλυκά 01/06 - 30/11 80,74
0805 20 10 05 Κλημεντίνες ( clementines ) 01/03 - 31/10 152,15
0805 20 30 05 Monreales και Satsumas 01/03 - 31/10 -
0805 20 50 07 0805 20 50 37 Μανταρίνια και Wilkings 01/03 - 31/10 118,46
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 Tangerines και άλλα 01/03 - 31/10 119,26
0805 40 00 11 0805 40 00 31 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ: - λευκά 01/01 - 31/12 68,09
0805 40 00 19 0805 40 00 39 Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ: - ροδόχροα 01/01 - 31/12 82,31
0805 50 90 11 0805 50 90 19 Γλυκολέμονα(citrus aurantifolia, citrus latifolia) 01/01 - 31/12 162,01
0806 10 10 Επιτραπέζια σταφύλια 21/11 - 20/07 -
0807 11 00 Καρπούζια 01/01 - 31/12 83,47
0807 19 00 50 Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can- talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro 01/01 - 31/12 94,82
0807 19 00 90 Άλλα πεπόνια 01/01 - 31/12 121,66
Κωδικός ΣΟ(TARIC) Περιγραφή εμπορευμάτων Περίοδος ισχύος Κατά μονάδα αξία (EUR/100Kg)
0808 30 90 10

Αχλάδια:

- Nashi (Pyrus pyrifolia)

- Ya (Pyrus bretscheideri)

01/05 - 30/06 -
0808 30 90 90 Αχλάδια: - άλλα 01/05 - 30/06 -
0809 10 00 Βερίκοκα

01/01 - 30/05 και 01/08 - 31/12

-
0809 30 10 Νεκταρίνια

01/01 - 10/06 και 01/10 - 31/12

-
0809 30 90 Ροδάκινα

01/01 - 10/06 και

01/10 - 31/12

-
0809 40 05 Δαμάσκηνα 01/10 - 10/06 -
0810 10 00 Φράουλες 01/01 - 31/12 -
0810 20 10 Σμέουρα 01/01 - 31/12 -
0810 50 00 Ακτινίδια (κίουι) 01/01 - 31/12 108,64