Διαμετακόμηση

Η κοινοτική διαμετακόμιση αφορά την διακίνηση εμπορευμάτων από το ένα σημείο σε άλλο, του τελωνιακού εδάφους της κοινότητας, χωρίς δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις. Με βάση την κοινοτική νομοθεσία υπάρχουν δυο είδη κοινοτικής διαμετακόμισης , η εξωτερική και η εσωτερική.

Η εξωτερική διαμετακόμιση χαρακτηρίζεται με την ένδειξη Τ1 και αφορά σε μη κοινοτικά εμπορεύματα ή σε εμπορεύματα που θεωρείται ότι χάνουν τον κοινοτικό τους χαρακτήρα.

Η εσωτερική διαμετακόμιση χαρακτηρίζεται με την ένδειξη Τ2 και αφορά σε κοινοτικά εμπορεύματα τα όποια διακινούνται από ένα σημείο της κοινότητας σε άλλο, αλλά διέρχονται από μια ή περισσότερες χώρες της ΕΖΕΣ (Ελβετία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)

Το γραφείο μας γνωρίζει και αναλαμβάνει κάθε είδους διαμετακόμιση .

Διεκπεραιώνουμε της ηλεκτρονικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αποστολή με καθεστώς Τ1 .