Η εταιρεία μας

Η εταιρεία μας αποτελείται από πτυχιούχους εκτελωνιστές, από το 1980 παρέχουμε υψηλoύ επιπέδου εκτελωνιστικές υπηρεσίες όλων των ειδών.

Σκοπός μας είναι:

Η άψογη εκπροσώπηση της εταιρείας σας, στις τελωνειακές και οικονομικές αρχές της χώρας.

Ο γρήγορος εκτελωνισμός των εμπορευμάτων σας, καθώς και πάσης φύσεως τελωνειακές διατυπώσεις (εισαγωγή ,αποταμίευση , ανάλωση, εξαγωγή , Τ2L, CARNE ATA κλπ.).

Απόλυτη ευελιξία και κάλυψη ταυτόχρονων τελωνειακών αναγκών σας, σε διαφορετικά τελωνεία .

Υπεύθυνη και έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα δασμολογικών πληροφοριών, τελωνειακών, και εμπορικών διαδικασιών .

Προκοστολόγηση με ακρίβεια των εισαγωγών σας . Ανταγωνιστικά και ξεκάθαρα κόστη, χωρίς κρυμμένες χρεώσεις.

Αυθημερόν τιμολόγηση και εντός τριών ημερών αποστολή των τιμολογίων και σχετικών παραστατικών, προκειμένου να κοστολογήσετε και να κλείσετε την εισαγωγή σας.