Η Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ε.Ε. και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ

Επισημάνσεις από την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ για την εφαρμογή της Συμφωνίας.